Angol verzió - English versionVáltás akadálymentes nézetreRSS csatorna

Aktualitások

Hírek
Sajtóközlemények

Klaszterfejlesztés

EU logó
Banner
Címlap
Gyakori hibák listája Nyomtat Email
Ügyfeleink segítése érdekében az alábbiakban foglaljuk össze a gyakori, elkerülhető hibákat, illetve a legfőbb elutasítási indokokat a "Mikrovállalkozások fejlesztése" pályázat esetében. Kérjük, kérdés esetén forduljanak bizalommal Ügyfélszogálatunkhoz, és a hitel közvetítőkhöz!
 
A "Mikrovállalkozások fejlesztése" pályázati konstrukciónál felmerülő legfőbb elutasítási indokok
1. A projekt nem elszámolható költségtételeket tartalmaz:
 • ingatlan beruházás esetén: bontás, sitt szállítás, kertépítés, takarítás, deponálás (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.4.5. Infrastrukturális és ingatlan beruházás pontja alapján).
 • eszközbeszerzés esetén: nem megfelelő vámtarifa számú eszközök beszerzése, illetve a beszerezni kívánt eszköz (tartozékokat kivéve) nettó egységára nem éri el a 200.000 Ft-ot (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.2.3. a) pontja és aa) alpontja alapján).
 • hardverbeszerzés esetén 30.000 Ft alatti hardverek beszerzése (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.2.3. fa) pontja és aa) alpontja alapján).
 • szoftverbeszerzés esetén: egyedi fejlesztésű szoftver beszerzése (a Pályázati Felhívás C.2. Elszámolható költségek köre pontja alapján).

2. Az értékbecslésben a telekre meghatározott érték meghaladja az összes elszámolható költség 10 %-át (a Pályázati Felhívás C.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban ag) alpontja alapján).
3. A beszerezni kívánt ingatlan nem kerül kizárólagosan a Kedvezményezett tulajdonába (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.3.3. c) alpontja alapján).
4. A pályázó a beruházást nem per- és igénymentes ingatlanon kívánja végrehajtani (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8.4. Megvalósítás helye pontja alapján).
5. Nem megfelelően teljesített vagy határidőn túl teljesített hiánypótlás (a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. A hiánypótlás rendje pontja alapján).
6. A pályázó a pályázó vállalkozás tulajdonosától vagy a tulajdonos közeli hozzátartozójától szerzi be az ingatlant (a Pályázati Felhívás C.3. Nem elszámolható költségek köre e) alpontja alapján).
7. A projekt Annex-es beruházásra irányul (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5.1. Mezőgazdasági termékek a) alpontja alapján).
8. A pályázó a hiánypótlás során módosította a projekt tartalmi elemeit (a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók e) alpontja alapján).
9. A pályázó ingatlanvásárlás esetén az értékbecslésben megállapított piaci árnál magasabb összeget számol el a projekt során (a Pályázati Felhívás C.9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban ah) alpontja alapján).
10. A projekt megkezdett (a Pályázati Felhívás C.6. A projekt megkezdése pontja alapján).
11. A projekt tartalmaz olyan költségtételt, mely a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költsége (a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.4.1 a) alpontja alapján).
12. A projekt tárgya telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházás (a Részletes Pályázati Útmutató C.2.3.3 a) alpontja alapján).
13. A pályázó hitelkérelmét a Közvetítő szervezet elutasította.
14. Az ÚSZT nyilatkozat nem került cégszerűen aláírásra.

 
A "Mikrovállalkozások fejlesztése" pályázati konstrukciónál felmerülő  leggyakoribb hiánypótlási okok:
1. A Pályázati Felhívás G. A pályázó által csatolandó mellékletek listája pontja alapján nem került valamennyi releváns melléklet csatolásra. A leggyakoribb hibák:
 • nincs saját forrás igazolás
 • ingatlanvásárlás esetén hiányzik a megalapozó értékbecslés
 • nincs jogerős építési engedély vagy hiányzik a nyilatkozat az építési engedély mentességről
 • nem csatolt a pályázó taggyűlési határozatot és a www.e-beszamolo.kim.gov.hu-n sincs feltöltve
 • ingatlan beruházás esetén bérleti szerződés nem kerül csatolásra, Tulajdonos társ/haszonélvező/bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata hiányzik
2. A csatolt dokumentumok nincsenek cégszerűen aláírva. A leggyakoribb hibák:
 • az üzleti terv nem került aláírásra
 • a csatolt SZJA bevalláson nem szerepel az egyéni vállalkozó aláírása
 • a csatolt megalapozó értékbecslés nem került aláírásra
3. A pályázathoz csatolt dokumentumok nem felelnek meg a Pályázati Felhívás G. pontjának. A leggyakoribb hibák:
 • a csatolt építési engedély nem jogerős
 • amennyiben nem építési engedély köteles az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás, akkor a pályázó nyilatkozatában nem szerepel a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan
 • a saját forrás igazolás 30 napnál régebbi
 • a csatolt árajánlat(ok) nem felel(nek) meg az Útmutató G. e) pontjának (nem szerepel az árajánlatban a kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat, a gyártási év, nem érvényes az árajánlat)
4. Adminisztratív hibák

A leggyakoribb hibák:
 • A projekt adatlapon elírásra kerül az alapítás időpontja, statisztikai szám, főtevékenység
 • A projekt adatlap 3.16. pontjában a létszámadatok nem a kiegészítő mellékletnek megfelelően kerülnek kitöltésre, egyéni vállalkozók esetében a személyi jellegű ráfordítások elírásra kerülnek
 • Az Indikátorok adatlap elírást tartalmaz (mind bázisérték mérés dátuma, mind célérték elérés dátuma)
 • Pályázó más vállalkozásainál nem kerül feltüntetésre, hogy melyik tulajdonoson keresztül áll fenn a kapcsolat
 • Több megvalósulási helyszín esetén a Költség adatok adatlapon a költségtételeknél nem kerül feltüntetésre a település neve, ahol az eszközt, tevékenységet működtetni/üzemeltetni/fenntartani kívánják
 • A Projekt adatlap 2.3. pontjában megjelölt, a projekt megvalósításának kezdete a pályázat benyújtása előtti időpont
 • Költség adatok adatlapon megadott Támogatási százalék nincs összhangban a Projekt adatlap 2.7.2. pontjában szereplő értékkel
 • Az értékbecslés alapján a telekhányad nem megfelelően kerül kiszámításra és feltüntetésre a Költség adatok között
 • A Költség adatok adatlapon tartozékok esetén nem kerül feltüntetésre, hogy a beszerezni kívánt eszköz mely eszköz tartozéka
 [ Vissza ]