Angol verzió - English versionVáltás akadálymentes nézetreRSS csatorna

Aktualitások

Hírek
Sajtóközlemények

Klaszterfejlesztés

EU logó
Banner
Címlap Pályázati tudnivalók
Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyomtat Email
Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint. E hatalmas összeg sikeres felhasználásával megerősíthetjük meglévő adottságainkat, és felszámolhatjuk azokat az akadályokat és visszahúzó-erőket, amelyek gátolják fejlődésünket.

Néhány éven belül soha nem látott növekedésnek indulhat a gazdaság, ha versenytársainkra figyelve megtaláljuk saját kitörési pontjainkat. A legtehetségesebbek kiugró teljesítménye közös jólétünk feltétele. Ha támogatjuk a társadalom megújulását, nőni fog a foglalkoztatottak száma és jelentős mértékben csökken a szegénység.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének megvalósításával kapcsolatos koordinációs tevékenységekért Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felel. Az NFÜ a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe vételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges hatékony és átlátható intézményrendszer kialakítására jött létre.
Az Ügynökség legfontosabb feladatai a következők:

 • javaslatokat készít a Kormány fejlesztéspolitikai elveire és céljaira;
 • elkészíti az ország átfogó fejlesztési tervét és a nemzeti fejlesztési terveket;
 • segíti az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását;
 • szervezetén belül - az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP) kivételével - létrehozza az operatív programok irányító hatóságát, szervezi az operatív programok végrehajtását és azok monitoring rendszerét, koordinálja a feladathoz kapcsolódó uniós és hazai költségvetési források felhasználását;
 • ellátja a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL és az INTERREG közösségi kezdeményezés programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről;
 • tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégia és az annak megvalósítására szolgáló operatív programok egyeztetése érdekében;
  szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat;
 • a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és koordinálja a pénzügyi támogatások felhasználásával kapcsolatban kialakított intézményrendszer működését.
Irányító Hatóság (IH)
2006. júliustól valamennyi Operatív Program irányító hatósága az NFÜ önálló szervezeti egységeként működik. A végrehajtás irányításának koncentrációja elősegíti az OP-k végrehajtása közötti koordináció hatékonyságának növelését, a tapasztalatcserét, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a feladatszervezés racionalizálását. A 1083/2006/EK rendelet 59. cikk (1) a) pontjának megfelelően a GOP esetében az irányító hatósági feladatokat az NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága látja el.

 

Közreműködő Szervezet (KSZ)

Az operatív programok közreműködő szervezetei a fenti pontban említett minősítési eljárás eredményének függvényében, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII. 8.) Korm. Rendelet 10. §-ának rendelkezései értelmében közös miniszteri rendeletben kerülnek kijelölésre. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program esetében az alábbi közreműködő szervezet került kijelölésre: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (korábbi nevén: Vállalkozói Támogatásközvetítő Zrt.) A közreműködő szervezet tevékenysége a pályázatok érkeztetésétől kezdve, a pályázati adatok feldolgozásán és értékelésén át tart mindaddig, amíg a támogató és a pályázó jogi viszonyban áll egymással:

 • befogadja és értékeli a projekt javaslatokat, az irányító hatósággal történt megállapodásnak megfelelően szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és működtet,
 • vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint
 • ellenőrzi, hogy a műveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei valóban felmerültek, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak,
 • megköti és módosítja a támogatási szerződéseket.
 • nyomon követi a projektek megvalósítását,
 • elvégzi a támogatások kifizetését,
 • végzi a folyamatba épített ellenőrzéseket,
 • feltárja és jelenti a szabálytalanságokat,
 • folyamatosan rögzíti az adatokat az egységes monitoring információs rendszerben, valamint biztosítja az adatbázis naprakészségét és megbízhatóságát,
 • ellátja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.  
Kapcsolódó oldalak
Kapcsolódó dokumentumok
 [ Vissza ]

   

Naptár

2018 március
H K SZ CS P SZ V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Nincs esemény
Banner